RŮZNÉ - 90. léta

S nástupem 90. let se objevila řada loterií, které neorganizovala Sazka. Těmto projektům je věnován následující oddíl. Losy v něm řadím ne podle názvu loterií, ale podle jejich výrobce. (Zdroj: Kasal I., Losy v srdci Evropy. Praha, 2001)


1) ORO - Bielefeld: Německo

POHÁDKOVÁ ŠANCE. Pořadatel Česká komora Československé rady pro humanitární spolupráci Praha. Povoleno: 25.9.1991              

LOTERIE NADACE ANEŽKY ČESKÉ. Pořadatel Loterie Service Praha. Povoleno: 17.12.1992. (13 variant)


2) I. L. S. system b. v.: Nizozemsko

KULTURNÍ LOTERIE. Pořadatel Obec spisovatelů pod záštitou Ministerstva kultury ČR. Povoleno: 1990.

2. KULTURNÍ LOTERIE. Pořadatel Obec spisovatelů pod záštitou MK ČR. Povoleno: 30.11.1990. 

LOTERIE JEDLIČKOVA ÚSTAVU. Pořadatel Jedličkův ústav. Povoleno: 30.5.1991.  (8 variant)

LOTERIE KLIDNÉ STÁŘÍ. Pořadatel Zemědělská strana. Povoleno: 5.7.1991.          +1 los

LOTERIE W. A. MOZART. Pořadatel Mozartova obec pod záštitou Ministerstva kultury ČR. Povoleno: 30.8.1991.

LOTERIE ZÁCHRANA PRO KONĚ. Pořadatel Fond na záchranu a podporu koní ve spolupráci s BMZ Praha. Povoleno: 16.9.1991.     (12 variant)

LOTERIE  ČV ČSČK. Pořadatel Český výbor Československého červeného kříže ve spolupráci s BMZ Praha. Povoleno30.12.1991.

a) modrá varianta:

b) oranžová varianta: 

c) světle zelená varianta:

d) fialová varianta:

e) tmavě zelená varianta: 

STÁTNÍ LOTERIE - Emise 367 - 378. Pořadatel Česká pojišťovna, a.s. - Správa státní loterie.
Povoleno: 6.11.1992.

LOTERIE ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE. Pořadatel ČČK ve spolupráci s BMZ Praha. Povoleno: 15.7.1993.    

LOTERIE FILM. Pořadatel Lumar ve spolupráci s BMZ Praha. Povoleno: 1.11.1993  (6 předních stran)

STÁTNÍ LOTERIE - Emise 379. Pořadatel Česká pojišťovna, a.s. - Správa státní loterie. Povoleno: 8.11.1993.

STÁTNÍ LOTERIE - Emise 380. Pořadatel Česká pojišťovna, a.s. - Správa státní loterie. Povoleno: 8.11.1993

LOTERIE PĚTIKORUNOVÁ. Pořadatel Nadace demokracie a rozvoj ve spolupráci s BMZ Praha. (4 varianty)

TELEVIZNÍ RULETA. Pořadatel Daniff Group Praha. (3 varianty)               * později tiskl BABN


3) OPAX, (později SGI): Velká Británie

LOTERIE EXPO´92 SEVILLA. Pořadatel Kancelář generálního komisaře čs. účasti na světové všeobecné výstavě EXPO´ 92 v Seville. Povoleno: 31.7.1990.

LOTERIE MILION. Pořadatel Společnost pro všeobecnou československou výstavu v Praze 1991. Povoleno: 9.7.1991.

LOTERIE GLOBUS. Pořadatel Kancelář generálního komisaře čs. účasti na světové všeobecné výstavě EXPO´  92 v Seville. Povoleno: 10.3.1992.

LOTERIE CESTOVNÍHO RUCHU. Pořadatel Česká centrála cestovního ruchu, Praha. Povoleno 20.1.1994.

LOTERIE ZDRAVÍ. Pořadatel Vyskočilova zdravotní nadace. Povoleno: 23.9.1994.

LOTERIE ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE. Pořadatel Český červený kříž.

LOTERIE GLOBUS. Pořadatel Nadace AD BENE ESSE, Praha. Povoleno 30.4.1997.


4) Victoria Security Printing: ČR

BETA NOVA. Pořadatel TSH - Beta nova, Praha.

5) Sanden SFT: Švédsko

6) BABN Technologies Canada

Televizní Bingo - rok 1994


Televizní Bingo - rok 1995